Tel: 058 511 01 21

Witamy na stronach gdańskiego Centrum Interwencji Kryzysowej!

Gdańsk - Nowy Port
Plac Księdza Prałata Gustkowicza 13
Telefon: (58) 511 01 21, 511 01 22
e-mail: centrum@cik.sos.pl

PRZYJDŹ – ZADZWOŃ – NAPISZ DO NAS
Całą dobę!

INFOLINIA: 0 801 011 843Ośrodek jest wspólnym przedsięwzięciem finansowym i organizacyjnym: Miasta Gdańska, Polskiego Czerwonego Krzyża – Zarządu Okręgowego w Gdańsku, ale przede wszystkim jest dziełem grupy trójmiejskich psychologów, pedagogów i specjalistów z innych dziedzin zaangażowanych w tworzenie i stałe doskonalenie całodobowego pogotowia pomocy dla osób w kryzysie. Strona, którą zwiedzasz, poświęcona jest także gdańskiemu systemowi przeciwdziałania przemocy – zgodnie z treścią zadania powierzonego nam przez władze Miasta.AKTUALNOŚCI:


Zaproszenie dla specjalistów do wspólpracy przy projekcie CIK z FDN
Uprzejmie informuję, że nawiążemy współpracę z osobami zainteresowanymi współprowadzeniem z nami projektu dot. świadczenia psychologicznego wsparcia dzieciom (doznającym przemocy, ofiarom komercyjnego wykorzystywania, i handlu, nadużyć innych), z wykorzystaniem narzędzi krótkiej interwencji psychologicznej wobec dzieci oraz ich opiekunów, a także udzielaniem wsparcia dzieci w występowaniu przed organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz uzupełniania (eksperci) działań gdańskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w interwencjach dot. dzieci - ofiar przemocy. Wymagamy ponad przeciętnych kwalifikacji potwierdzonych świadectwami doświadczenia zawodowego i/lub ukończonych szkoleń. Projekt zakłada działania do połowy 2015 roku. Spotkanie w sprawie projektu z osobami zainteresowanymi odbędzie się w CIK w dniu 22 października br., godz. 18.00 - przedstawimy w szczegółach założenia projektu i koncepcję działania zespołu. Zapraszam.

Dodał: CIK dnia: 17-10-2014


dodatkowe szkolenia - bez zapisów
Uwaga, zainteresowane osoby zapraszamy także na 2 dodatkowe szkolenia o tematyce prawnej:
22.11 (sobota), godz. 9.00 "prawo rodzinne" - warsztat praktyczny na temat sporządzania wniosków
06.12 (sobota), godz. 9.00 "prawo rodzinne" - warsztat na temat władzy rodzicielskiej, opieki, kurateli - w świetle prawa.
Uwaga, zajęcia mają charakter otwarty - nie trzeba zgłśzać wcześniej swojej obecności. Zapraszamy!!!

Dodał: CIK dnia: 10-10-2014


Akademia Wolontariatu po raz kolejny
AKADEMIA WOLONTARIATU - jak co roku, we wrześniu, rozpoczynamy rekrutację! Projekt skierowany jest głównie do studentów ostatnich lat kierunków takich jak psychologia, pedagogika, praca socjalna, lecz nie tyko tych. Zapraszamy w szczególności osoby, co swym zaangażowaniem, solidnością i twórczą pracą chcą współtworzyć Centrum Interwencji Kryzysowej PCK. Dajemy solidną, intensywną podstawę szkoleniową z interwencji kryzysowej ( ok 100h w cyklu weekendowym), następnie część stażową, a po niej - część praktyczną, jaką są samodzielne dyżury w naszym ośrodku, pod merytoryczną opieką doświadczonej kadry. Umowa jest długoterminowa i wymaga zaangażowania się na 18 m-cy. CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres : centrum@cik.sos.pl . Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 października.


Dodał: CIK dnia: 30-09-2014


Jeszcze raz Asystent


Projekt Asystent opiera się na wsparciu psychologicznym oraz towarzyszeniu w realizacji poszczególnych kroków wiążących się z zaangażowaniem w proces sądowy.
Do skorzystania z konsultacji z Asystentem zapraszamy osoby, które: rozważają możliwość założenia sprawy sądowej, właśnie wkraczają na drogę sądową, już uczestniczą w procesie sądowym
Projekt dedykowany jest osobom zaangażowanym w proces sądowy zarówno bezpośrednio jak i pośrednio jako:  oskarżyciel, powód,  oskarżony, pozwany,  świadek,  oraz rodzina i bliscy stron procesu.
Wsparcie ze strony asystenta polega na:  konsultacjach i wsparciu psychologicznym,  edukacji z zakresu podstawowych praw i obowiązków,  udzielanie informacji o możliwościach pomocy innych instytucji
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Pl. Gustkowicza 13 Telefon: (58) 511 01 21, 511 01 22 Email: asystent.cik@gmail.com

Dodał: CIK dnia: 23-04-2014


Kompleksowe wsparcie rodzin
Ruszył projekt "kompleksowego wspierania rodzin", jaki realizujemy w ścisłej współpracy z gdańskim MOPR oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz Miasta Gdańska. Projekt polega na "prowadzeniu" 10 gdańskich rodzin wyselekcjonowanych i wskazanych nam przez pracowników socjalnych. Mamy nadzieję, że te różnych 10 rodzin zobaczy w nas życzliwych profesjonalistów, którzy przede wszystkim stawiają sobe za cel udzielanie pomocy w realizowaniu celów ważnych dla rodzin, nie zaś dla urzędów lub instytucji, towarzyszy w pokonywaniu trudności, doradców którzy pomogą wybierać prostsze drogi. Liczymy, że po niespełna 10 miesiącach projektu, wszyscy będziemy mieli poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Kordynatorzy wsparcia CIK dostępni są pod numerami telefonów CIK (możliwość skontaktowania się lub pozostawienia informacji) lub pod służbowymi numerami telefonów: pani Anita Bazylczuk - 732 806 643 (pn. 14.00-20.00, wt. 10.00-16.00, śr. 13.00-20.00, czw. 10.00-16.00, pt. 8.00-20.00), pani Lena Aljewicz - 732 806 645 (wt. 8.00-20.00, śr.13.00-20.00, czw.8.00-20.00), pani Alicja Rogowska - 732 806 632 (pn.8.00-14.00, wt.8.00-16.00, czw.8.00-16.00).

Dodał: CIK dnia: 11-04-2014


Ważny projekt
W związku z uruchomieniem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego - Edycja 2014 dla osób podejrzanych lub stosujących przemoc w rodzinie (bez uzależnień lub po terapii uzależnień !)

przekazuje informacje dot. możliwości udziału osób mających trudności w zakresie powstrzymania się od działań agresywnych, kontroli emocji i poznania uwarunkowań swoich zachowań.

Jest to jedno z narzędzi do pracy z rodziną – rodzicami.

Realizatorem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w 2014 r. jest jak w roku ubiegłym - Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” .

Rekrutacja osób rozpoczęła się 16 stycznia 2014 r. (konsultacje - sesja indywidualna , a od 18 lutego br. rozpoczęcie sesji grupowych );

Każda zgłoszona /kierowana osoba kwalifikuje się na sesje indywidualne, później na sesje grupową. Sesja grupowa trwa 6 m-cy.

W przypadku kobiet organizacja zapewnia sesje indywidualne, na wyraźną prośbę pracownika prowadzącego pracę z rodzinę – kilka sesji indywidualnych.

Zgłoszenia osób kierowanych do programu - kontakt zTowarzystwem Wspierania Potrzebujących Przystań

- Konsultant ds. rekrutacji tel. 606 643 018,

- Koordynator - tel. 500 261 486,

- Konsultacje indywidualne osób kwalifikowanych do programu prowadzi – tel. 504 630 032.
Dane osób skierowanych: imię nazwisko, telefon, adres – do w.w. osób (przez Prokuraturę, kuratorów, policjantów, pracowników socjalnych, GKRPA i inne służby)

Miejsce realizacji: Pogotowie Socjalne ul. 3 maja 6 Gdańsk.

Od 2.01.2014- 31.12.2016 Towarzystwo Św. B. Alberta wygrało konkurs na prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych ul. Wyzwolenia 48 Nowy Port, w którym są zabezpieczone miejsca tymczasowego pobytu dla sprawców przemocy (dowożonych przez policję, max do 6 m-cy; w okresie 7 dni WGK UM będzie przedstawiał tym osobom ofertę najmu pokoju –odpłatną ok.200 zł m-cznie);

Dodał: CIK dnia: 21-02-2014


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 2014
Szukamy chętnych, zaangażowanych, otwartych na współpracę prawników (bez względu na wiek), do pełnienia dyżurów i udzielania nieodpłatnych porad prawnych w ramach tzw. Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw (24 luty - 28 luty). Planujemy udostępnić dyżury, otwarte dla wszystkich chętnych mieszkańców Trójmiasta, którzy mają poczucie, że zostali pokrzywdzeni w wyniku przestępstwa. Dyżury wielu specjalistów: radców prawnych, adwokatów, psychologów, komornika, funkcjonariuszy Straży Granicznej odbywać się będą w godzinach 14.00-18.00 w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku Nowym Porcie, pl. ks. Gustkowicza 13. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy CIK, jeśli chcecie zaangażować się w nasz, coroczny projekt. Jednocześnie, nabór chętnych odbywa się przez izby samorządowe korporacji prawnych działających w Trójmieście.

Dodał: CIK dnia: 10-02-2014


Poradnia Rodzinna CIK komunikat
Poradnia Rodzinna – jeśli interesuje Cię korzystanie z pomocy Poradni Rodzinnej CIK informujemy, że zespół specjalistów dotąd realizujących projekt postanowił chwilowo – na okres jedynie kilku najbliższych tygodni - zawiesić przyjmowanie nowych klientów, a także wstrzymać czasowo udzielania świadczeń. Wstrzymanie działania jest spowodowane koniecznością wywołaną okolicznościami przez nas niezawinionymi, postanowiliśmy jednak podjąć usilne, bezzwłoczne starania na rzecz pozyskania nowych środków finansowych na kontynuowanie działań Poradni, a nawet na rozszerzenie zakresu jej działania. Trochę na przekór okolicznościom ostatnich tygodni, chcemy rychło nie tylko przywrócić wszystkie świadczenia oferowane dotąd przez Poradnię Rodzinną CIK, ale docelowo dążyć do stworzenia działającego na rzecz mieszkańców Gdańska i całego pomorza gdańskiego, z prawdziwego zdarzenia samodzielnego ośrodka wsparcia i terapii rodziny. Liczymy, że nasz przyszły ośrodek będzie udostępniał całkowicie nieodpłatną, nieuzależnioną od jakichkolwiek kryteriów – dochodowych, wyznaniowych, światopoglądowych – pomoc psychologiczną, dysponując zespołem wysokokwalifikowanych specjalistów – lekarzy, terapeutów i doradców. Rozpoczynamy poszukiwania partnerów i sponsorów do współtworzenia ośrodka. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktowania się z CIK w sprawie naszej nowej inicjatywy. Jednocześnie wierzymy, że w niezbyt odległej przyszłości uruchomiona zostanie ponownie oferta Poradni – o czym śpiesznie poinformujemy także na tym portalu. W okresie zawieszenia oferujemy naszym dotychczasowym klientom wszelką pomoc w znalezieniu miejsc udzielania pomocy, korzystając m.in. z oferty MOPR w Gdańsku.

Dodał: CIK dnia: 15-01-2014


Plakaty
Jeśli zechcesz pomóc nam w promocji usług, jakie dostępne są w Centrum Interwencji Kryzysowej PCK, naszych projektów, realizowanych pomysłów - dysponujemy dużą ilością ładnych, kolorowych plakatów w formacie A2, które można otrzymać w siedzibie Ośrodka. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, organizacje.

Dodał: CIK dnia: 14-01-2014


Pracownicy, współpracownicy
Pracownicy, współpracownicy...
Kochani, jak zapewne większość z Was już wie, z uwagi na fakt, że konkurs na środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym nie został rozstrzygnięty, a jak można wyczytać z ogłoszenia na stronie MS
„Obecnie trwają prace legislacyjne nad pilną zmianą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2012 r. poz.49). Nowy konkurs zostanie ogłoszony na podstawie zmienionego rozporządzenia, niezwłocznie po jego wejściu w życie.”
…czyli, niewiadomo kiedy.
I ponieważ zbiega się to z nieprzychylną dla nas decyzją MOPR o nie ogłaszaniu konkursu na Poradnię Rodzinną musimy przejść w „tryb awaryjny”. Proszę więc o niezawodne przybycie na najbliższe spotkanie zespołu...


Dodał: CIK dnia: 30-12-2013


Szkolenia
Uprzejmie przypominamy, że osoby, które są zakwalifikowane na szkolenia w dniach 10 stycznia (Charakterystyka doświadczeń traumatycznych) i 17 stycznia ( Młodociani sprawcy przemocy seksualnej) - vide lista nazwisk na stronie www.cik.sos.pl - proszone są o PONOWNE POTWIERDZENIE swego udziału (mail do ośrodka) - do KOŃCA ROKU. Inne osoby zainteresowane - również proszone są o przesłanie maila na adres centrum@cik.sos.pl . ODPOWIEDŹ DO OSÓB Z LISTY REZERWOWEJ zostanie wysłana 3 stycznia.

Dodał: CIK dnia: 30-12-2013


Nowe terminy szkoleń w CIK
Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych zmianie ulegają terminy 2 szkoleń adresowanych do specjalistów z terenu Miasta Gdańska:
szkolenie nt. Charakterystyka i dynamika doświadczeń traumatycznych (śmierć, wypadki komunikacyjne, katastrofy, pierwsza pomoc psychologiczna) przełożone z dnia 18.11 - odbędzie się w dniu 10 stycznia 2014 roku.
szkolenie nt. Młodocianych sprawców przemocy seksualnej - prewencja, wczesna interwencja poprzednio ustalone na 12 grudnia 2013 odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014 roku.
Początek obu szkoleń o godzinie 10.00, miejsce - CIK. Prosimy o ponowne potwierdzenie udziału w szkoleniu. Pierwszeństwo mają - oczywiście - osoby wcześniej deklarujące udział. Za zmianę przepraszamy serdecznie.

Dodał: CIK dnia: 29-11-2013


"Seminarium prawne w CIK"
Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o potwierdzenie obecności .... serdecznie zapraszamy, warto...

"Seminarium prawne w CIK" w dniu 6 grudnia 2013

początek, godzina: 14.00

- radca prawny Magda Jacek Rutkowska, temat wystąpienia: "Zagadnienia
eksmisji, ze szczególnym uwzględnieniem orzeczenia za znęcanie się nad rodziną" (14.00)

- aplikant Katarzyna Michałowska, temat wystąpienia: "Zeznania małoletniego świadka" (15.00)

- radca prawny Dawid Świeczkowski, temat wystąpienia "Prawa i obowiązki pokrzywdzonego w procesie karnym" (16.00)

planowane zakończenie, godzina: 17.00
Dodał: CIK dnia: 25-11-2013


Nowy projekt Wolontariuszy CIK
Uwaga, uwaga, pomóż nam powiadomić innych o ciekawej inicjatywie naszych wolontariuszy!!! Wracamy z pomocą "asystenta ofiary":

Pragniemy poinformować, że w ramach działalności CIK PCK w Gdańsku realizowany jest od bieżącego miesiąca projekt „ASYSTENT”.

Projekt dedykowany jest osobom zaangażowanym w proces sądowy zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, który nierzadko jest sytuacją nową i trudną dla większości ludzi.

Oferowana pomoc jest bezpłatna i obejmuje wsparcie psychologiczne oraz pomoc w przygotowaniu się do procesu sądowego.

Dążąc do zaoferowania proponowanej formy pomocy osobom potrzebującym wsparcia w tych doświadczeniach, przesyłamy Państwu powyższą informację wraz z ulotką ujętą w załączniku, z prośbą o przekazywanie swoim klientom, aby wraz z Państwem zapewnić im komplementarną pomoc.

ASYSTENT , czyli: wsparcie dla osób zaangażowanych
w proces sądowy

WSPARCIE ZE STRONY ASYSTENTA POLEGA NA:

Udzielaniu informacji o możliwości uzyskania
dalszej pomocy – wskazanie innych placówek
i instytucji pomocowych

Pomocy w usprawnieniu kontaktów Klienta
z instytucjami pomocowymi i sądem

Pośredniczeniu w kontaktach z instytucjami
i placówkami pomocowymi

Zapoznaniu Beneficjentów z ich prawami
i obowiązkami, jakie mają występując przed
sądem

Dostarczeniu wiedzy na temat funkcjonowania
sądu, a także ról i zakresu obowiązków osób
występujących w sądzie

Obniżeniu poziomu napięcia wynikającego
z faktu uczestnictwa w procesie sądowym

UDZIALANA POMOC JEST BEZPŁATANA _____________________________________________________
Centrum Interwencji Kryzysowej Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Plac Księdza Prałata Gustkowicza 13
Telefon: (58) 511 01 21, 511 01 22
Email: asystent.cik@gmail.com


Dodał: CIK dnia: 12-11-2013


nowa lista osób zakwalifikowanych na szkolenie dot. postępowania z młodocianymi sprawcami przemocy seksualnej
Agata Marjańska CPS 6
Aleksandra Zyrek CPS 3
Ewa Jachimowska CPS 3
Elżbieta Zyłka CPS 4
Anna Grajewska CPS 4
Wiloetta Skierniewska CPS 8
Aleksandra Dymowska AW
Jowita Iwanowska
Malwina Swiątkowska
Małgorzata Sitniewska
Małgorzata Długa PO
Małgorzta Dominiak Sumiła PO
Danuta Bełcikowska PO
Sabina Skaza PO
Rafał Krauze PO
Tomasz Chmielewski PO
Anna Łęcka Łagoda PO


Dodał: CIK dnia: 18-10-2013


Zmiana terminu szkolenia Porozumienie bez przemocy
Uwaga, z przyczyn od nas niezależnych zmuszeni jesteśmy zmienić datę terminu nt. Porozumienia bez przemocy, peirwotny termin: 7XI - aktualny 14XI
Ponizej lista osób zakwalifikowanych, których prosimy o zawiadomienie o powyższym:

Aleksandra Swięcicka CPS 6
Barbara Korwel CPS 7
Adam Bronk-Zdunowski CPS 4
Alina Migacz CPS 4
Anna Chober CPS 4
Łukasz Chlipalski ZWR
Dominika Kupc ZWR
Aleksandra Sobotka ZWR
Ewa Gwardecka
Magdalena Puwalska
Magdalena Kowalska
Agnieszka Gzella
Elżbieta Bienkowska
Anna Łęcka Łagoda PO
Sabina Skaza PO


Dodał: CIK dnia: 18-10-2013


Kurs pozwalający zdobyć nowy, ciekawy zawód
Jeśli jesteś zainteresowana, zainteresowany udziałem w kursie

pt.”Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi”

– zgłoś ten fakt pracownikowi Centrum Interwencji Kryzysowej, a uzyskasz informacje szczegółowe.
Informujemy, że kurs odbywać się będzie w listopadzie (1. grupa) i w grudniu (2. grupa) i obejmować będzie zajęcia teoretyczne, ćwiczenia „na sali”, oraz praktykę w placówce, a kończy się egzaminem.

Osobom, które kwalifikują się do pomocy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, nasz ośrodek może pokryć koszty udziału w szkoleniu. koszty materiałów dydaktycznychi certyfikatu


Dodał: CIK dnia: 14-10-2013


Listy osób zakwalifikowanych na szkolenia w CIK
Zapraszamy na szkolenia wszyskie osoby, jak poniżej. Osoby, które nie znalazły się na listach przepraszamy, zapraszamy w przyszłym roku.

Pierwszy kontakt z tzw. klientem trudnym
Joanna Jezierska 12XII

Joanna Ochocińska CPS 6
Grażyna Chojnacka CPS 7
Elwira Gumienniczuk CPS 2
Barbara Śliwińska CPS 4
Zaneta Makarewicz CPS 4
Krystyna Kozłowska CPS 8
Marzena Szramowska CPS 8
Anna Wojciechowska CPS 8
Aleksandra Złota ZWR
Katarzyna Tomas ZWR
Karolina Gawle-Cirocka ZWR
Dagmara Krygda-Rybska SZOZMD
Ewa Zach SZOZMD

Praca z rodzicem dziecka krzywdzonego
Aleksandra Lesik 5XI

Dorota Kłoska CPS 6
Adam Bronk-Zdunowski CPS 4
Anna Grajewska CPS 4
Aleksandra Drogoś-Rozalewska CPS 4
Patrycja Adamus CPS 1
Magdalena Zambrzycka CPS 8
Grażyna Szacoń ZWR
Ewa Sciubeł SOW Rusocin
Celina Górska- Galińska
Jowita Iwanowska
Agnieszka Gzella

Porozumienie bez przemocy
Agata Milik, 7XI

Aleksandra Swięcicka CPS 6
Barbara Korwel CPS 7
Adam Bronk-Zdunowski CPS 4
Alina Migacz CPS 4
Anna Chober CPS 4
Łukasz Chlipalski ZWR
Dominika Kupc ZWR
Aleksandra Sobotka ZWR
Ewa Gwardecka
Magdalena Puwalska
Magdalena Kowalska
Agnieszka Gzella

doświadczenia traumatyczne
Monika Kowalczyk 18XI

Bożena Brandt CPS 6
Aneta Błaszkowska CPS 3
Maja Osmańska CPS 3
Danuta Chilicka CPS 7
Barbara Korwel CPS 7
Wioletta Skierniewska CPS 8
Alicja Maliszewska ZWR
Sylwester Suchenia ZWR
Elżbieta Gwiazda ZWR
Celina Górska-Galińska
Magdalena Puwalska
Małgorzata Kowalska
Małgorzata Sitniewska
Michalina Janiak

Odkrywanie tożsamości pracownika socjalnego
Alicja Rogowska 17X

Anna Pytlewska-Pająk CPS 6
Grażyna Cojnacka CPS 7
Żaneta Makarewicz CPS 4
Agnieszka Wieczorkowska CPS 4
Alina Gajlunas CPS 1
Beata Skibińska CPS 8
Justyna Pofelska CPS 8
Celina Górska-Galińska
Elżbieta Piatrzyc
Agnieszka Gzella

Młodociani sprawcy przemocy sex
Krzysztof Sarzała 12XII

Agata Marjańska CPS 6
Aleksandra Zyrek CPS 3
Ewa Jachimowska CPS 3
Elżbieta Zyłka CPS 4
Anna Grajewska CPS 4
Wiloetta Skierniewska CPS 8
Aleksandra Dymowska AW
Jowita Iwanowska
Malwina Swiątkowska
Małgorzata Sitniewska

Kryzys suicydalny
Lena Aljewicz,Anita Bazylczuk

Mariusz Przyczyna CPS 8
Dorota Rakoczy-AiSaadi CPS 8
Ewa Sosnowa CPS 3
Katarzyna Neuman CPS 2
Janina Jascz- Koperska CPS 2
Magdalena Mazurek CPS 2
Ewa Laskowska CPS 5
Radosław Siewert CPS 5
Izabela Nowak CPS 5
Jowita Iwanowska
Magdalena Puwalska
Małgorzata Kowalska
Malwina Swiątkowska
Marta Oller


Dodał: CIK dnia: 07-10-2013


Wolne miejsca na szkoleniach
Informujemy, że dysponujemy jeszcze pojedynczymi, wolnymi miejscami na szkoleniach zorganizowanych w CIK:
„Odkrywanie zasobów własnych a tożsamość zawodowa pracownika socjalnego”, termin: 17 października br.
„Praca z rodzicami dziecka krzywdzonego”, termin: 5 listopada br.
„Porozumienie bez przemocy”, termin 7 listopada br.
„Interwencja w sytuacji kryzysu suicydalnego” termin: 8 listopada br.;
„Charakterystyka i dynamika doświadczeń traumatycznych (śmierć, wypadki komunikacyjne, katastrofy, pierwsza pomoc psychologiczna), termin: 18 listopada br.;
„Młodociani sprawcy przemocy seksualnej”, termin: 11 grudnia br.;
Wszystkie szkolenia dobywać się będą w siedzibie Ośrodka, w godzinach: 10.00-14.00
Pierwszeństwo udziału mają specjaliści działający na rzecz mieszkańców Gdańska, udzielający pomocy nieodpłatnie.
Szkolenie jest całkowicie nieodpłatne dla uczestników, finansowane jest ze środków Miasta Gdańska przeznaczonych na działalność CIK PCK. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń via e-mail (centrum@cik.sos.pl)


Dodał: CIK dnia: 27-09-2013


Superwizja w CIK
Informuję o ustalonych terminach superwizji dla pracowników CIK: 25 września, 16 października, 20 listopada, 18 grudnia br. Proszę wszystkich pracowników CIK oraz osoby współpracujące w ramach tzw. pierwszego kontaktu o niezawodny udział w superwizjach.

Dodał: CIK dnia: 05-09-2013
(0) »»