Tel: 058 511 01 21

Witamy na stronach gdańskiego Centrum Interwencji Kryzysowej!

Gdańsk - Nowy Port
Plac Księdza Prałata Gustkowicza 13
Telefon: (58) 511 01 21, 511 01 22
e-mail: centrum@cik.sos.pl

PRZYJD – ZADZWOŃ – NAPISZ DO NAS
Całš dobę!

INFOLINIA: 0 801 011 843Oœrodek jest wspólnym przedsięwzięciem finansowym i organizacyjnym: Miasta Gdańska, Polskiego Czerwonego Krzyża – Zarzšdu Okręgowego w Gdańsku, ale przede wszystkim jest dziełem grupy trójmiejskich psychologów, pedagogów i specjalistów z innych dziedzin zaangażowanych w tworzenie i stałe doskonalenie całodobowego pogotowia pomocy dla osób w kryzysie. Strona, którš zwiedzasz, poœwięcona jest także gdańskiemu systemowi przeciwdziałania przemocy – zgodnie z tresciš zadania powierzonego nam przez władze Miasta.AKTUALNOSCI:


Starogard Gdański zmiany godzin otwarcia Punktu
nformujemy, że nasz Punkt Interwencji Kryzysowej PCK w STAROGARDZIE GDAŃSKIM w dniach świątecznych czynny będzie: 24 grudnia i 31 grudnia w godzinach: 11.00-14.00. Z przykrością informujemy także że z uwagi na fakt, iż samorząd Starogardu Gdańskiego nie zdążył w tym roku z ogłoszeniem konkursu na zadania zlecane organizacjom pozarządowym, w styczniu Punkt czynny będzie w od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00-18.00. Praca Punktu możliwa będzie wyłącznie dzięki gotowości zespołu pracowników do pracy społecznej.
Wszystkie osoby, instytucje potrzebujące pomocy kryzysowej w dniach i godzinach, w których Punkt nie będzie otwarty - zapraszamy do Centrum Interwencji Kryzysowej czynne w okresie świątecznym CAŁODOBOWO.

Dodał: CIK dnia: 22-12-2014


Przemoc od nowa
Zakończyła się Kampania Zespołu Interdyscyplinarnego „Przemoc ma płeć. Skutecznie przeciw przemocy tylko razem” W dniach od 25 listopada do 10 grudnia br. podjęliśmy w Zespole próbę dialogu ze społeczeństwem, a głównie z lokalnymi mediami zapraszając je do spojrzenia na problematykę przeciwdziałania przemocy w sposób nieco odmienny od zwykle przyjętego. Przemoc ma płeć. Nosi spodnie lub spódniczkę, maluje się lub używa kosmetyków skromnie i nieśmiało, ma inne cechy, które determinuje biologia i/lub doświadczenia. O tym jesteśmy przekonani. Nie znaczy to, że widzimy tylko problem kobiet - ofiar przemocy. Wszyscy specjaliści zaangażowani w przeciwdziałanie przemocy, m.in. współpracujący z Zespołem Interdyscyplinarnym w Gdańsku z pewnością dostrzegają całą złożoność strasznego i nie do końca jasnego zjawiska społecznego polegającego na świadomym krzywdzeniu najbliższych. Wiemy doskonale, że ofiarami przemocy padają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, tak dorośli, jak też dzieci, osoby dziś aktywne zawodowo i te mające czas największej aktywności za sobą, biedni i bogaci, wykształceni i zaniedbani edukacyjnie… To truizm. Zauważamy jednak, że temat przemocy domowej niebezpiecznie spowszedniał. Jeśli poruszany jest w prasie, radiu lub telewizji sprowadzany bywa do banałów i stereotypów (różne formy kryminalnych „ciekawostek” na temat jeszcze jednego skandalicznego dramatu, jeszcze jednego zgwałconego dziecka, pitawale zbrodni). Pozwoliliśmy sobie więc zaproponować nieco odmienne spojrzenie. Przemoc od nowa. Przemoc ma płeć, znaczy dla nas, że łatwo popaść w pułapkę „genderową” (przepraszam!), w której mężczyznom zbyt łatwo jest wejść w rolę sprawcy, a kobietom nader łatwo jest wejść w rolę ofiary. Siłą współczesnych mediów, szumu, którego źródłem są reklamy, rozpędem archaicznej dydaktyki i skostniałych teorii wychowania konsekwentnie od dziesięcioleci kształtowany jest kulturowy wzorzec mężczyzny i kobiety. Mimo, iż estetyczny wzorzec zmienia się - jak wiadomo: mężczyźni muszą zyskiwać na tężyźnie, a kobiety dramatycznie chudnąć to jednak archetyp społecznych ról owszem, subtelnie modyfikowany, w założeniach głównych ma się jednak dobrze. Mężczyzna ma być twardzielem, kobieta ma być eteryczna i spolegliwa. Szczególnie dziś, gdy do lamusa odchodzi metroseksualny chłopiec, a nadchodzi drwalo-seksualny (lumbersexual) prostolinijny macho, można spodziewać się renesansu kulturowych ramot. Uznajmy pokornie, że taka otacza nas rzeczywistość, co potwierdza brutalnie statystyka ośrodków pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowych, schronisk (zdecydowana przewaga kobiet wśród ofiar, ogromna przewaga mężczyzn wśród sprawców), ale chcemy podjąć temat od nowa.
W niedawno zakończonej kampanii zachęcaliśmy do tego, żeby pójść dalej, niż tylko skonstatować smutny fakt, że na świecie jest wielu ludzi skrzywdzonych, niezdolnych do skutecznej obrony, których możesz poznać po podkrążonych, szklanych oczach lub siniakach na przedramieniu. Bo to nie cała prawda. Zachęcaliśmy przez 16 dni do tego, żeby wejrzeć głębiej w świat ofiar, który jest dziwny, wrogi i powszechnie wcale nie znany. W tym świecie doświadczenie przemocy od osoby bliskiej może rozpocząć cały proces dramatycznych przemian, które sprawią, że nie poznasz osób, wcześniej dobrze ci znanych. Ciało zmienia się nie tylko pod wpływem ciosów ale więdnie od przejmującego smutku i braku nadziei. Cicho ale konsekwentnie rozwijają się schorzenia, także te których nazwa brzmi jak okrutny werdykt. Umysł – centrum koordynujące, traci swój niepowtarzalny potencjał i zamyka się w sztywnych, najprostszych schematach sprowadzając organizm, którym zarządza do funkcji wegetatywnych, skoncentrowanych tylko na przetrwaniu. Zmysły koncentrują się na walce i przeżyciu, więc zamykają się na bogactwo otaczającego nas świata. Miękkie emocje obtaczają się twardą skorupą, na światło dzienne wychodzą tylko te najsilniejsze: miłość i nienawiść. Bardziej złożone, trudniejsze w przeżywaniu pozostają w ukryciu.
Więcej. Zapraszaliśmy w trakcie kampanii, aby dostrzegać skutki: finansowe, socjalne, społeczne, psychologiczne przemocy. Zaproponowaliśmy, aby z uwagą przyglądać się skomplikowanym relacjom międzyludzkim, na przykład rodzinnym, które są skutkiem, gdy do związku zakrada się przemoc. Pomagaliśmy rozszyfrowywać niejasne, a dramatyczne gry, jakie rozgrywają się między ofiarą a sprawcą przemocy.
W trakcie kampanii gdańskiego Zespołu Interdyscyplinarnego udzieliliśmy kilkunastu wywiadów w trójmiejskich mediach, dotarliśmy do szkół, szpitali, a nawet Aresztu Śledczego. Namawialiśmy gimnazjalistów, strażników, policjantów, urzędników do przypinania „białej wstążki” i opowiadania się po stronie tych, którzy uznają, że problem przemocy, która ma płeć to nie jest tylko ograny refren feministek. Niedawno, podsumowując w swoim gronie działania uznaliśmy, że kampanię chcemy prowadzić przez kolejne 12 miesięcy.
Dziękujemy w szczególności: Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień, Aresztowi Śledczemu w Gdańsku, Centrum Interwencji Kryzysowej PCK, Ateneum Szkole Wyższej, Fundacji Fascynacje za pomoc w organizacji, a: Dziennikowi Bałtyckiemu, Pomorskiej TV, Radiu Gdańsk, Radiu Plus za Wasze relacje.


Dodał: CIK dnia: 12-12-2014


Jutro rusza kampania gdańskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
Już jutro ruszamy z kampanią przypominającą o tym, że przemoc ma płeć. "16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć" to przedsięwzięcie międzynarodowe, w które także gdańskie placówki wpisują się chętnie i pozwalają sobie głośno przypominać o niby oczywistej, a jednak wypieranej prawdzie. Kobiety, na całym świecie doznają szczególnej krzywdy, bo mającej miejsce w domach rodzinnych, a ich oprawcami często są ich najbliźsi, a krzywda dzieje się z cichym przyzwoleniem społeczeństwa. Naszym zdaniem skuteczne przeciwstawianie się przemocy rodzinnej może mieć miejsce tylko przy konsekwentnym, wspólnym działaniu - profesjonalistów, władz i miediów - stąd motto gdańskiej kampanii, głownie skierowanej do trójmiejskich mediów brzmi "Skutecznie przeciw przemocy - tylko razem". Zapraszamy do zapoznania się z treściami kampanii na stronach FB "Centrum Niebieskich Kart"

Dodał: CIK dnia: 24-11-2014


Przypominamy o zmianie terminu
Ponieważ jak się okazuje - informacja nie dotarła do wszystkich - przypominamy, że termin drugiego szkolenia prowadzonego przez radcę prawną, panią Katarzynę Michałowską - to 6 grudnia, nie zaś 29 listopada br. (jak wczesniej planowaliśmy). Początek szkolenia na temat prawa rodzinnego (w praktyce) - godzina 9.00. Miejsce: CIK. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Dodał: CIK dnia: 24-11-2014


Zaproszenie dla specjalistów do wspólpracy przy projekcie CIK z FDN
Uprzejmie informuję, że nawiążemy współpracę z osobami zainteresowanymi współprowadzeniem z nami projektu dot. świadczenia psychologicznego wsparcia dzieciom (doznającym przemocy, ofiarom komercyjnego wykorzystywania, i handlu, nadużyć innych), z wykorzystaniem narzędzi krótkiej interwencji psychologicznej wobec dzieci oraz ich opiekunów, a także udzielaniem wsparcia dzieci w występowaniu przed organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz uzupełniania (eksperci) działań gdańskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w interwencjach dot. dzieci - ofiar przemocy. Wymagamy ponad przeciętnych kwalifikacji potwierdzonych świadectwami doświadczenia zawodowego i/lub ukończonych szkoleń. Projekt zakłada działania do połowy 2015 roku. Spotkanie w sprawie projektu z osobami zainteresowanymi odbędzie się w CIK w dniu 22 października br., godz. 18.00 - przedstawimy w szczegółach założenia projektu i koncepcję działania zespołu. Zapraszam.

Dodał: CIK dnia: 17-10-2014


dodatkowe szkolenia - bez zapisów
Uwaga, zainteresowane osoby zapraszamy także na 2 dodatkowe szkolenia o tematyce prawnej:
22.11 (sobota), godz. 9.00 "prawo rodzinne" - warsztat praktyczny na temat sporządzania wniosków
06.12 (sobota), godz. 9.00 "prawo rodzinne" - warsztat na temat władzy rodzicielskiej, opieki, kurateli - w świetle prawa.
Uwaga, zajęcia mają charakter otwarty - nie trzeba zgłśzać wcześniej swojej obecności. Zapraszamy!!!

Dodał: CIK dnia: 10-10-2014


Akademia Wolontariatu po raz kolejny
AKADEMIA WOLONTARIATU - jak co roku, we wrześniu, rozpoczynamy rekrutację! Projekt skierowany jest głównie do studentów ostatnich lat kierunków takich jak psychologia, pedagogika, praca socjalna, lecz nie tyko tych. Zapraszamy w szczególności osoby, co swym zaangażowaniem, solidnością i twórczą pracą chcą współtworzyć Centrum Interwencji Kryzysowej PCK. Dajemy solidną, intensywną podstawę szkoleniową z interwencji kryzysowej ( ok 100h w cyklu weekendowym), następnie część stażową, a po niej - część praktyczną, jaką są samodzielne dyżury w naszym ośrodku, pod merytoryczną opieką doświadczonej kadry. Umowa jest długoterminowa i wymaga zaangażowania się na 18 m-cy. CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres : centrum@cik.sos.pl . Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 października.


Dodał: CIK dnia: 30-09-2014


Jeszcze raz Asystent


Projekt Asystent opiera się na wsparciu psychologicznym oraz towarzyszeniu w realizacji poszczególnych kroków wiążących się z zaangażowaniem w proces sądowy.
Do skorzystania z konsultacji z Asystentem zapraszamy osoby, które: rozważają możliwość założenia sprawy sądowej, właśnie wkraczają na drogę sądową, już uczestniczą w procesie sądowym
Projekt dedykowany jest osobom zaangażowanym w proces sądowy zarówno bezpośrednio jak i pośrednio jako:  oskarżyciel, powód,  oskarżony, pozwany,  świadek,  oraz rodzina i bliscy stron procesu.
Wsparcie ze strony asystenta polega na:  konsultacjach i wsparciu psychologicznym,  edukacji z zakresu podstawowych praw i obowiązków,  udzielanie informacji o możliwościach pomocy innych instytucji
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Pl. Gustkowicza 13 Telefon: (58) 511 01 21, 511 01 22 Email: asystent.cik@gmail.com

Dodał: CIK dnia: 23-04-2014


Kompleksowe wsparcie rodzin
Ruszył projekt "kompleksowego wspierania rodzin", jaki realizujemy w ścisłej współpracy z gdańskim MOPR oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz Miasta Gdańska. Projekt polega na "prowadzeniu" 10 gdańskich rodzin wyselekcjonowanych i wskazanych nam przez pracowników socjalnych. Mamy nadzieję, że te różnych 10 rodzin zobaczy w nas życzliwych profesjonalistów, którzy przede wszystkim stawiają sobe za cel udzielanie pomocy w realizowaniu celów ważnych dla rodzin, nie zaś dla urzędów lub instytucji, towarzyszy w pokonywaniu trudności, doradców którzy pomogą wybierać prostsze drogi. Liczymy, że po niespełna 10 miesiącach projektu, wszyscy będziemy mieli poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Kordynatorzy wsparcia CIK dostępni są pod numerami telefonów CIK (możliwość skontaktowania się lub pozostawienia informacji) lub pod służbowymi numerami telefonów: pani Anita Bazylczuk - 732 806 643 (pn. 14.00-20.00, wt. 10.00-16.00, śr. 13.00-20.00, czw. 10.00-16.00, pt. 8.00-20.00), pani Lena Aljewicz - 732 806 645 (wt. 8.00-20.00, śr.13.00-20.00, czw.8.00-20.00), pani Alicja Rogowska - 732 806 632 (pn.8.00-14.00, wt.8.00-16.00, czw.8.00-16.00).

Dodał: CIK dnia: 11-04-2014


Ważny projekt
W związku z uruchomieniem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego - Edycja 2014 dla osób podejrzanych lub stosujących przemoc w rodzinie (bez uzależnień lub po terapii uzależnień !)

przekazuje informacje dot. możliwości udziału osób mających trudności w zakresie powstrzymania się od działań agresywnych, kontroli emocji i poznania uwarunkowań swoich zachowań.

Jest to jedno z narzędzi do pracy z rodziną – rodzicami.

Realizatorem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w 2014 r. jest jak w roku ubiegłym - Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” .

Rekrutacja osób rozpoczęła się 16 stycznia 2014 r. (konsultacje - sesja indywidualna , a od 18 lutego br. rozpoczęcie sesji grupowych );

Każda zgłoszona /kierowana osoba kwalifikuje się na sesje indywidualne, później na sesje grupową. Sesja grupowa trwa 6 m-cy.

W przypadku kobiet organizacja zapewnia sesje indywidualne, na wyraźną prośbę pracownika prowadzącego pracę z rodzinę – kilka sesji indywidualnych.

Zgłoszenia osób kierowanych do programu - kontakt zTowarzystwem Wspierania Potrzebujących Przystań

- Konsultant ds. rekrutacji tel. 606 643 018,

- Koordynator - tel. 500 261 486,

- Konsultacje indywidualne osób kwalifikowanych do programu prowadzi – tel. 504 630 032.
Dane osób skierowanych: imię nazwisko, telefon, adres – do w.w. osób (przez Prokuraturę, kuratorów, policjantów, pracowników socjalnych, GKRPA i inne służby)

Miejsce realizacji: Pogotowie Socjalne ul. 3 maja 6 Gdańsk.

Od 2.01.2014- 31.12.2016 Towarzystwo Św. B. Alberta wygrało konkurs na prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych ul. Wyzwolenia 48 Nowy Port, w którym są zabezpieczone miejsca tymczasowego pobytu dla sprawców przemocy (dowożonych przez policję, max do 6 m-cy; w okresie 7 dni WGK UM będzie przedstawiał tym osobom ofertę najmu pokoju –odpłatną ok.200 zł m-cznie);

Dodał: CIK dnia: 21-02-2014


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 2014
Szukamy chętnych, zaangażowanych, otwartych na współpracę prawników (bez względu na wiek), do pełnienia dyżurów i udzielania nieodpłatnych porad prawnych w ramach tzw. Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw (24 luty - 28 luty). Planujemy udostępnić dyżury, otwarte dla wszystkich chętnych mieszkańców Trójmiasta, którzy mają poczucie, że zostali pokrzywdzeni w wyniku przestępstwa. Dyżury wielu specjalistów: radców prawnych, adwokatów, psychologów, komornika, funkcjonariuszy Straży Granicznej odbywać się będą w godzinach 14.00-18.00 w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku Nowym Porcie, pl. ks. Gustkowicza 13. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy CIK, jeśli chcecie zaangażować się w nasz, coroczny projekt. Jednocześnie, nabór chętnych odbywa się przez izby samorządowe korporacji prawnych działających w Trójmieście.

Dodał: CIK dnia: 10-02-2014


Poradnia Rodzinna CIK komunikat
Poradnia Rodzinna – jeśli interesuje Cię korzystanie z pomocy Poradni Rodzinnej CIK informujemy, że zespół specjalistów dotąd realizujących projekt postanowił chwilowo – na okres jedynie kilku najbliższych tygodni - zawiesić przyjmowanie nowych klientów, a także wstrzymać czasowo udzielania świadczeń. Wstrzymanie działania jest spowodowane koniecznością wywołaną okolicznościami przez nas niezawinionymi, postanowiliśmy jednak podjąć usilne, bezzwłoczne starania na rzecz pozyskania nowych środków finansowych na kontynuowanie działań Poradni, a nawet na rozszerzenie zakresu jej działania. Trochę na przekór okolicznościom ostatnich tygodni, chcemy rychło nie tylko przywrócić wszystkie świadczenia oferowane dotąd przez Poradnię Rodzinną CIK, ale docelowo dążyć do stworzenia działającego na rzecz mieszkańców Gdańska i całego pomorza gdańskiego, z prawdziwego zdarzenia samodzielnego ośrodka wsparcia i terapii rodziny. Liczymy, że nasz przyszły ośrodek będzie udostępniał całkowicie nieodpłatną, nieuzależnioną od jakichkolwiek kryteriów – dochodowych, wyznaniowych, światopoglądowych – pomoc psychologiczną, dysponując zespołem wysokokwalifikowanych specjalistów – lekarzy, terapeutów i doradców. Rozpoczynamy poszukiwania partnerów i sponsorów do współtworzenia ośrodka. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktowania się z CIK w sprawie naszej nowej inicjatywy. Jednocześnie wierzymy, że w niezbyt odległej przyszłości uruchomiona zostanie ponownie oferta Poradni – o czym śpiesznie poinformujemy także na tym portalu. W okresie zawieszenia oferujemy naszym dotychczasowym klientom wszelką pomoc w znalezieniu miejsc udzielania pomocy, korzystając m.in. z oferty MOPR w Gdańsku.

Dodał: CIK dnia: 15-01-2014


Plakaty
Jeśli zechcesz pomóc nam w promocji usług, jakie dostępne są w Centrum Interwencji Kryzysowej PCK, naszych projektów, realizowanych pomysłów - dysponujemy dużą ilością ładnych, kolorowych plakatów w formacie A2, które można otrzymać w siedzibie Ośrodka. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, organizacje.

Dodał: CIK dnia: 14-01-2014


Pracownicy, współpracownicy
Pracownicy, współpracownicy...
Kochani, jak zapewne większość z Was już wie, z uwagi na fakt, że konkurs na środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym nie został rozstrzygnięty, a jak można wyczytać z ogłoszenia na stronie MS
„Obecnie trwają prace legislacyjne nad pilną zmianą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2012 r. poz.49). Nowy konkurs zostanie ogłoszony na podstawie zmienionego rozporządzenia, niezwłocznie po jego wejściu w życie.”
…czyli, niewiadomo kiedy.
I ponieważ zbiega się to z nieprzychylną dla nas decyzją MOPR o nie ogłaszaniu konkursu na Poradnię Rodzinną musimy przejść w „tryb awaryjny”. Proszę więc o niezawodne przybycie na najbliższe spotkanie zespołu...


Dodał: CIK dnia: 30-12-2013


Szkolenia
Uprzejmie przypominamy, że osoby, które są zakwalifikowane na szkolenia w dniach 10 stycznia (Charakterystyka doświadczeń traumatycznych) i 17 stycznia ( Młodociani sprawcy przemocy seksualnej) - vide lista nazwisk na stronie www.cik.sos.pl - proszone są o PONOWNE POTWIERDZENIE swego udziału (mail do ośrodka) - do KOŃCA ROKU. Inne osoby zainteresowane - również proszone są o przesłanie maila na adres centrum@cik.sos.pl . ODPOWIEDŹ DO OSÓB Z LISTY REZERWOWEJ zostanie wysłana 3 stycznia.

Dodał: CIK dnia: 30-12-2013


Nowe terminy szkoleń w CIK
Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych zmianie ulegają terminy 2 szkoleń adresowanych do specjalistów z terenu Miasta Gdańska:
szkolenie nt. Charakterystyka i dynamika doświadczeń traumatycznych (śmierć, wypadki komunikacyjne, katastrofy, pierwsza pomoc psychologiczna) przełożone z dnia 18.11 - odbędzie się w dniu 10 stycznia 2014 roku.
szkolenie nt. Młodocianych sprawców przemocy seksualnej - prewencja, wczesna interwencja poprzednio ustalone na 12 grudnia 2013 odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014 roku.
Początek obu szkoleń o godzinie 10.00, miejsce - CIK. Prosimy o ponowne potwierdzenie udziału w szkoleniu. Pierwszeństwo mają - oczywiście - osoby wcześniej deklarujące udział. Za zmianę przepraszamy serdecznie.

Dodał: CIK dnia: 29-11-2013


"Seminarium prawne w CIK"
Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o potwierdzenie obecności .... serdecznie zapraszamy, warto...

"Seminarium prawne w CIK" w dniu 6 grudnia 2013

początek, godzina: 14.00

- radca prawny Magda Jacek Rutkowska, temat wystąpienia: "Zagadnienia
eksmisji, ze szczególnym uwzględnieniem orzeczenia za znęcanie się nad rodziną" (14.00)

- aplikant Katarzyna Michałowska, temat wystąpienia: "Zeznania małoletniego świadka" (15.00)

- radca prawny Dawid Świeczkowski, temat wystąpienia "Prawa i obowiązki pokrzywdzonego w procesie karnym" (16.00)

planowane zakończenie, godzina: 17.00
Dodał: CIK dnia: 25-11-2013


Nowy projekt Wolontariuszy CIK
Uwaga, uwaga, pomóż nam powiadomić innych o ciekawej inicjatywie naszych wolontariuszy!!! Wracamy z pomocą "asystenta ofiary":

Pragniemy poinformować, że w ramach działalności CIK PCK w Gdańsku realizowany jest od bieżącego miesiąca projekt „ASYSTENT”.

Projekt dedykowany jest osobom zaangażowanym w proces sądowy zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, który nierzadko jest sytuacją nową i trudną dla większości ludzi.

Oferowana pomoc jest bezpłatna i obejmuje wsparcie psychologiczne oraz pomoc w przygotowaniu się do procesu sądowego.

Dążąc do zaoferowania proponowanej formy pomocy osobom potrzebującym wsparcia w tych doświadczeniach, przesyłamy Państwu powyższą informację wraz z ulotką ujętą w załączniku, z prośbą o przekazywanie swoim klientom, aby wraz z Państwem zapewnić im komplementarną pomoc.

ASYSTENT , czyli: wsparcie dla osób zaangażowanych
w proces sądowy

WSPARCIE ZE STRONY ASYSTENTA POLEGA NA:

Udzielaniu informacji o możliwości uzyskania
dalszej pomocy – wskazanie innych placówek
i instytucji pomocowych

Pomocy w usprawnieniu kontaktów Klienta
z instytucjami pomocowymi i sądem

Pośredniczeniu w kontaktach z instytucjami
i placówkami pomocowymi

Zapoznaniu Beneficjentów z ich prawami
i obowiązkami, jakie mają występując przed
sądem

Dostarczeniu wiedzy na temat funkcjonowania
sądu, a także ról i zakresu obowiązków osób
występujących w sądzie

Obniżeniu poziomu napięcia wynikającego
z faktu uczestnictwa w procesie sądowym

UDZIALANA POMOC JEST BEZPŁATANA _____________________________________________________
Centrum Interwencji Kryzysowej Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Plac Księdza Prałata Gustkowicza 13
Telefon: (58) 511 01 21, 511 01 22
Email: asystent.cik@gmail.com


Dodał: CIK dnia: 12-11-2013


nowa lista osób zakwalifikowanych na szkolenie dot. postępowania z młodocianymi sprawcami przemocy seksualnej
Agata Marjańska CPS 6
Aleksandra Zyrek CPS 3
Ewa Jachimowska CPS 3
Elżbieta Zyłka CPS 4
Anna Grajewska CPS 4
Wiloetta Skierniewska CPS 8
Aleksandra Dymowska AW
Jowita Iwanowska
Malwina Swiątkowska
Małgorzata Sitniewska
Małgorzata Długa PO
Małgorzta Dominiak Sumiła PO
Danuta Bełcikowska PO
Sabina Skaza PO
Rafał Krauze PO
Tomasz Chmielewski PO
Anna Łęcka Łagoda PO


Dodał: CIK dnia: 18-10-2013


Zmiana terminu szkolenia Porozumienie bez przemocy
Uwaga, z przyczyn od nas niezależnych zmuszeni jesteśmy zmienić datę terminu nt. Porozumienia bez przemocy, peirwotny termin: 7XI - aktualny 14XI
Ponizej lista osób zakwalifikowanych, których prosimy o zawiadomienie o powyższym:

Aleksandra Swięcicka CPS 6
Barbara Korwel CPS 7
Adam Bronk-Zdunowski CPS 4
Alina Migacz CPS 4
Anna Chober CPS 4
Łukasz Chlipalski ZWR
Dominika Kupc ZWR
Aleksandra Sobotka ZWR
Ewa Gwardecka
Magdalena Puwalska
Magdalena Kowalska
Agnieszka Gzella
Elżbieta Bienkowska
Anna Łęcka Łagoda PO
Sabina Skaza PO


Dodał: CIK dnia: 18-10-2013
(0) »»